Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Role użytkowników na koncie

Role użytkowników są nadanymi uprawnieniami dla innych użytkowników. Stosowane w firmach, w których kilka różnych osób korzysta z Evryplace. W ten sposób jedna osoba ma wszystkie uprawnienia, a na przykład pracownicy na równoległych ale innych lub niższych stanowiskach nie. Ma to na celu ułatwienie korzystania sprzedawcom i osobom odpowiedzialnym za tworzenie prezentacji oraz zabezpieczenie przed przypadkowymi niepożądanymi działaniami ze strony pracowników.

Jeśli jesteś właścicielem konta Evryplace możesz skorzystać z opcji nadawania ról współużytkownikom. W ten sposób możesz określić zakres ich dostępu do poszczególnych funkcji edytora i konta Evryplace.

Uprawnienia do działań przy wirtualnych spacerach Evryplace każdej rangi użytkownika

Użytkownik z nadaną “wyższą” rolą posiada również te uprawnienia, które posiada inny użytkownik z rolą o mniejszych uprawnieniach(Managerowie mogą robić wszystko to, co Edytorzy, Edytorzy mogą robić wszystko, co może zrobić Sprzedawca).

 1. Właściciel

Właściciel Konta w nieograniczony sposób zarządza swoim kontem. Jako jedyny ma dostęp do zarządzania płatnościami, to znaczy zmiany planu i aktualizowania danych do płatności (numer i dane karty kredytowej). Może zapraszać nowych użytkowników, ale także usuwać ich lub zmieniać ich role. Ma także pełną kontrolę nad Prezentacjami, Folderami i Plikami, szczegółowymi informacjami na temat konta, Płatnościami oraz Co-Viewingami. 

 1. Manager

Rola Managera jest bardzo zbliżona do roli Właściciela. Jednak Manager nie ma dostępu do szczegółów dotyczących Płatności. Poza tym, ma dostęp do wszystkich pozostałych ustawień i funkcjonalności Evryplace.

 1. Edytor

Edytor może tworzyć, edytować, publikować oraz usuwać każdą prezentację stworzoną na koncie Evryplace. To idealna rola dla osób, które interesuje głównie tworzenie prezentacji. Ma również możliwość hostowania Co-Viewingów. Edytor nie może przyznawać ról innym użytkownikom, modyfikować brandingu konta oraz zmieniać danych rozliczeniowych konta.

 1. Sprzedawca

Rola Sprzedawcy ogranicza się głównie do pokazywania prezentacji. To idealna rola dla użytkownika, który nie potrzebuje tworzyć lub edytować prezentacji ani nie interesuje Go dostęp do szczegółowych danych konta. Zespół Sprzedażowy może używać Evryplace do prezentowania portfolio swojej firmy.

Dodawanie nowego użytkownika do Twojego konta

W Evryplace możesz dodawać nowych użytkowników do swojego konta i dzielić się pracą ze współpracownikami. Aby wysłać zaproszenie do poszczególnych członków zespołu:

 1. Zaloguj się do Panelu Evryplace.
 2. Wybierz ikonę Konto z menu po lewej stronie.
 3. Następnie wybierz kartę Organizacja.
 4. W sekcji „Zarządzanie użytkownikami” kliknij Dodaj użytkownika.
 5. Wypełnij dane i zatwierdź przyciskiem Utwórz, aby wysłać zaproszenie.
 6. Do wybranej osoby zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywację konta w Evryplace.
 7. Gdy użytkownik kliknie przycisk Akceptuj zaproszenie w tym e-mailu, będzie mógł uzyskać dostęp do konta Evryplace, logując się na stronie www.evryplace.com.

Przypisywanie ról

Teraz możesz przypisać rolę temu użytkownikowi. Dostępne role to: Manager, Sprzedawca i Edytor.

Ograniczanie dostępu lub usuwanie użytkowników

Możesz także w każdej chwili ograniczyć dostęp lub całkowicie go usunąć użytkownika z konta, wybierając odpowiednią opcję z menu znajdującego się po prawej stronie nazwy użytkownika.

Was This Article Helpful?

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *